De stichting is opgericht op 4 juni 1998 te Arnhem en draagt de naam:

Stichting Jagtspoel Fonds

Oprichters van de stichting zijn Jan van der Jagt en zijn echtgenote Saakje van der Jagt-Spoelstra.

De stichting is een “goeddoelstichting” en is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder het RSIN nummer 8071.95.339.

De Stichting Jagtspoel Fonds rapport 2012 website versie van de stichting bestaan uit:

  • de middelen verkregen uit erfstellingen, legaten en schenkingen;
  • subsidies en donaties, en
  • alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen opbrengsten van vermogen.

 

Doelstelling

Verlenen van materiële en immateriële steun aan instituten in Nederland en daarbuiten, die geheel en uitsluitend staan op de grondslag van, en werken naar de norm van de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid gelijk die zijn aanvaard door de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, bij voorkeur of met name ten behoeve van projecten die zonder deze steun niet verricht zouden worden.