Bestuursleden

  • drs. H.J. Boiten, voorzitter
  • D. Laan, secretaris
  • A. Vreugdenhil, penningmeester

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden hebben geen recht op enige beloning. Bestuursleden hebben uitsluitend recht op een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, rechtstreeks verband houdend met de uitoefening van hun bestuursfunctie.